single.php
. . . Hoe de omgeving de risico’s van gamen beïnvloedt

Hoe de omgeving de risico’s van gamen beïnvloedt

De omgeving beïnvloedt de risico’s van gamen. Jongeren die bijvoorbeeld gepest worden op school of veel ruzie hebben met hun ouders kunnen overmatig gaan gamen. Ze lopen dan meer kans op problematisch gamen of klachten met de gezondheid.

De omgeving kan zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op de risico’s van gamen. Als jongeren goede vriendschappen hebben en lekker in hun vel zitten op school dan is de kans op problemen door gamen klein. Jongeren die veel last hebben van stress kunnen overmatig gaan gamen. Dat maakt de kans op problemen groter.

Opvoedstijl en familiesituatie

De familiesituatie speelt een belangrijke rol bij de risico’s van gamen. Jongeren gamen vaker problematisch als er veel ruzies in de familie zijn, als hun ouders gaan scheiden of als er andere problemen zijn in het gezin.

Ook de opvoedstijl1De manier waarop ouders regels stellen en betrokken zijn bij hun kind van ouders speelt een rol bij de kans op problemen. Stellen ouders te strenge regels op zonder interesse te tonen? Dan kan dat er juist voor zorgen dat het kind zich opstandiger gaat gedragen2Dat blijkt uit dit onderzoek naar ouderstijlen en gamen. Overbezorgdheid over gamen kan soms hierdoor juist leiden tot meer problemen. Daarom is het belangrijk om als ouder rekening te houden met de behoeften van je kind.

Een ondersteunende opvoedstijl kan juist problemen met gamen helpen voorkomen3dat blijkt uit dit onderzoek naar ouderstijlen en gamegedrag.. Hierbij stellen ouders wel regels rondom het gamen, maar leggen ze aan hun kind uit waarom die regels belangrijk zijn. Ook houden de ouders bij welke games hun kinderen spelen4Dat wordt besproken in deze review over risicofactoren bij gamen.. Tegelijkertijd tonen de ouders interesse. Ze houden rekening met de behoeftes van hun kind. Dan is de kans namelijk groter dat het kind zich begrepen voelt, en zich aan de afspraken houdt.

Lees hier meer over onze tips voor ouders.

Vrienden of gepest worden

Jongeren die gepest worden of zelf pesten hebben een groter risico op problematisch gamen5Dat werd gevonden in deze en deze review over risicofactoren bij gamen.. Gamen kan dan een manier zijn om even te kunnen ontsnappen in een andere wereld. Heb je vrienden die problematisch gamen? Dan is de kans groter dat je zelf ook problemen krijgt met gamen.

Aan de andere kant lijken goede vriendschappen beschermend te werken6Dat blijkt uit dit onderzoek. De kans op sociale angst, eenzaamheid en problematisch gamen is dan namelijk kleiner. Dat geldt zowel voor offline als online vriendschappen.

Hebben jongeren de mogelijkheid om naast gamen andere activiteiten te doen in hun vrije tijd? Dan is de kans op problemen met gamen kleiner. Hierbij kun je denken aan een sport7Dat blijkt uit dit onderzoek over gamen en sport, maar bijvoorbeeld ook aan sociale activiteiten met vrienden of ouders8Dat blijkt uit dit onderzoek.

School

Moeilijkheden op school vergroten de kans op problematisch gamen9Dat werd gevonden in deze review. Die moeilijkheden kunnen bijvoorbeeld bestaan uit lage cijfers op school, of het jaar over moeten doen. Maar je kunt daarnaast ook denken aan te hoge verwachtingen van leerkrachten en/of ouders. Iemand kan dan het gevoel krijgen dat hij/zij faalt. Vervolgens merkt diegene dat je tijdens een game wél snel erg goed in iets kan worden en succes kan ervaren. Het is dan verleidelijk om meer te gaan gamen.

Daar staat tegenover dat het juist beschermend kan werken als het goed gaat op school10Dat werd gevonden in deze review. Het is voor jongeren belangrijk dat ze het gevoel hebben erbij te horen. Jongeren zitten vaak beter in hun vel als ze regelmatig worden uitgenodigd voor verjaardagen of andere leuke dingen buiten school om. Jongeren die betrokken worden bij zulke sociale evenementen hebben doorgaans minder behoefte om overmatig te gamen.

Leerlingen zijn over het algemeen gemotiveerder voor school wanneer ze het gevoel hebben dat ze zelf hun eigen keuzes mogen maken. Dat heet autonomie. Ondersteunen leerkrachten autonomie bij de leerlingen? Dan is de kans op problematisch gamen kleiner11Dat werd gevonden in dit onderzoek bij gamende jongeren op school.. Leerkrachten doen dit bijvoorbeeld door hun leerlingen mee te laten beslissen over wat ze willen leren12Op deze site kun je meer lezen over hoe leerkrachten autonomie kunnen vergroten bij leerlingen..

Heb je gevonden wat je zocht?
JaNee
Stel een vraag
Scroll naar boven